Mistraland

Mistraland i a musical journey in the Mediterranean sea… Songs and poems composed in the local languages such as Catalan, Italian or Corsican…

Listen to Di mele e di Sale / Mistraland

Ma quandu mare s’à riccia

Ch’ellu torna fiumara u pughjale

A chi si scorda, à chi si ramenta

Chi simu fatti di mele è di sale

In Di Mele é di Sale